Startsida

Operor 
Konserthus 
Teatrar 
Kulturhus 
Utbildningslokaler 
Industrier etc 


Konserthus

Här följer ett urval av de konserthus, för vilka vi projekterat akustiken. Konsertsalarna är mer eller mindre multifunktionssalar, och i flera av dem har vi även projekterat AV- och annan teknik.
 
 
Klicka för större bild
Gävle Konserthus
Ett av våra senaste större projekt är Gävle konserthus som invigdes i januari 1998. Det gamla badhuset Strömbadet byggdes om till ett nytt musikens hus. Huset är hemvist för Gävle Symfoniorkester och innehåller bl.a. en konsertsal med 820 platser. Salen är relativt hög och har en generös, fyllig och varm klang. Vid invigningen prisades akustiken och salen har blivit mycket omtyckt av såväl orkestrar, körer som solister. Läs mer om huset på Gävle konserthus weblats.
 
 
 
Norrköpings Konsert- och Kongresshus
Fullständig akustikprojektering inklusive ljudanläggningar. Konsertsal (de Geerhallen) med 1250 platser. Varierbar efterklang med textilier i salens mittdel samt överst utmed sidorna, 1.7 - 2.2 sekunder. Salen, som utgör hemvist åt Norrköpings symfoniorkester, påminner i hög utsträckning om Göteborgsoperan med tre balkongrader (samma arkitekt). Flexibelt scentak samt orkesterdike för multianvändning av salen. Liten sal (Hemerycksalen) med 200 platser. Ensemblerum och övningsrum för vilka ett provrum testades under projekteringen. Läs mer om huset och Norrköpings Symfoniorkester.
 
 
 
Klicka för större bild
Växjö Konserthus
Huvudbyggnaden innehåller Christina Nilsson hallen, konsert- och kongresshall med 800 platser, teknikutrymmen, foajé, konferensrum och loger. Konsertsalen har sidobalkonger (en nivå) samt teknikbalkonger utmed sidan. Orkesterdike för 45 musiker, varierbar akustik. Flexibelt tak med diffuserande reflektorer. Den nya huvudbyggnaden byggdes samman med ett intilliggande f.d. badhus där en mindre sal (Karl Birger Blomdahl Hallen) och ytterligare konferensrum byggdes. Akustikon svarade för akustik- och elektroakustikprojekteringen. Strålgångsberäkningar samt noggrann uppföljning utfördes.
 
 "Då upptäckte jag,
till min stora förtjusning,
vilken fantastisk akustik
salen hade."
Birgit Nilsson, efter att hon tagit ton i Växjö Konserthus


"...synnerligen angenäm rumsklang."
SvD 1991-09-04

Klicka för större bild
Romanhallen, Kalmar
Ombyggnad av kvarn och silobyggnad till konserthus. Fullständig projektering. Konsertsal med 850 platser och orkesterdike för ca 40 musiker. Diffuserande takreflektorer, höj och sänkbara över scen. Snedställda vinklade sidoreflektorer. Podieinramning med rullbara golvskärmar. Varierbar klang med rullridåer utefter väggarna.
 
 "Romanhallen är
perfekt för opera"
Åke Tylöskog i Barometern.


"...generös ljudbild med stor genomsiktlighet."
GP 1990-10-03

 
  Tonhallen, Sundsvall
Akustikprojektering av konsertsal med upp till 900 platser. Sexkantig planform, en balkong. Flexibelt scenutrymme med rörliga reflektorer. Orkesterdike för upp till 70 musiker. Efterklangsreglering med rullridåer utmed väggarnas övre del.
 
 "Extremt bra akustik"
SvD 1993-10-05

 
  Musikaliska Akademiens Konsertsal - ombyggnad
En sal som varit känd för sin goda akustik, framför allt för kammarmusik. Vid ombyggnaden 1997, var ändå syftet att åstadkomma vissa förbättringar vad gäller rumsakustiken samt ljudisoleringen gentemot utifrån kommande ljud. Bl.a. gjordes podieinramningen om helt, med en viss klangförlängning som följd. Salen har också försetts med textiler som används vid elektroakustiskt förstärkt musik. Antalet platser är idag begränsat till ca 650.
 
 

 

 
  Berwaldhallen - akustikförbättring
En kompakt sal med ca 1200 platser, vars akustik har fått utstå en del kritik från bl.a. Radiosymfonikerna. Dels är salsklangen ganska hård och brister i dynamik, dels är podieakustiken problematisk. Ett program med åtgärder har påbörjats där ljuddiffuserande beklädnad på podiets väggar varit det första steget. Effekten är positiv så långt även om mycket återstår.
 
 

 

 
  Malmö Konserthus - akustikförbättring
En konsertsal med ca 1200 platser, som stod färdig 1984. Den jämförelsevis breda salen har haft en ganska ojämn ljudutbredning och problem med podieakustiken. Möjligheterna till åtgärder har av ekonomiska skäl varit starkt begränsade men de ljuddiffuserande åtgärderna kring podiet samt de nya takreflektorerna har inneburit stora förbättringar, framför allt ute i salongen.
 
 

 


Västerås Konserthus
Ett hus som tagits emot med idel lovord av såväl
lyssnare i salongen som musiker på podiet.
Projekterat och byggt på kortast tänkbara tid
och med ytterst pressad budget, men trots detta,
ett av Skandinaviens absolut bästa konserthus.
   Huset rymmer 917 personer och har en scen
på ca 200 m². Ett av få hus i världen som verkligen
fungerar för all sorts musik, delvis beroende
på den stora akustiska flexibiliteten såsom höj
och sänkbara podiereflektorer, samt 220 vridbara
luckor till en kammare försedd med upprullbara
spolgardiner för akustisk dämpning. Arkitekt:
Arcus Arosia Arkitektkontor i Västerås.
 
 
 

Karlstads Universitetsbibliotek – aula och
Konsertsal

Karlstad Universitet har satsat på en sal som fungerar utmärkt både som aula och som konsertsal för 600 personer. Efterklangstiden är således relativt lång, upp till 1.9 sekunder, men kan reduceras till ca 1.4 sekunder med hjälp av spolgardiner utefter övre
delen av väggarna. Redan har den blivit hemvist för
Värmland Classic Festival samt för Värmlands sinfonietta som förlägger en del av sina konserter där.
Arkitekt:White arkitekter i Göteborg.
 
 
 
 

Fortsatt succé för Konserthus i Vara
Den stora satsningen i lilla Vara har blivit en succé på alla sätt. Huset klarar av alla tänkbara evenemang och våren är verkligen späckad med besök av spännande artister, såsom Göteborgs symfoniorkester, Jill Jonsson och Alice Babs.
Vara kommun har satsat stort på ett konserthus för 600 personer, vilket är unikt för en kommun av Varas storlek. Konserthuset som blir en arena för det egna musiklivet, skall även samarbeta med Göteborgs symfoniorkester och Göteborgsoperan. Huset innehåller även lokaler för ett ambitiöst estetiskt program på gymnasiet. Huset är under byggnad och skall invigas i september i år.

 

 

 

Akustikon, ett team i Norconsult AB

Theres Svenssons gata 11, Box 8774, 402 76 Göteborg
Tel 031-700 10 90, Fax 031-50 70 13

info@akustikon.se

© 2009 Akustikon/Norconsult AB